Praktische Informatie

Praktijk     Bereikbaarheid     Aanmelding     Waarneming

Praktische Informatie

bank

Praktijk
De praktijk bevindt zich op 2 locaties:

Lokatie Hberg 2
Rotterdam Hillegersberg
Strausslaan 55
3055 CT Rotterdam

Deze locatie is rolstoelvriendelijk.

Rotterdam Centrum.Lokatie Centrum
Mathenesserlaan 326
3021 HX Rotterdam

Aanwezigheid :maandag t/m woensdag locatie Centrum
donderdag en vrijdag:  locatie Hillegersberg

AGB code praktijk : 94057150
AGB code S. Teijn : 94008326
KvK : 24462135 (onder de naam S.M. Teijn, klinisch psycholoog)

Bereikbaarheid

Stefan Teijn
Mobiel: 06 – 53 92 00 18
Email: stefan.teijn@psychologenpraktijkteijn.nl

Openbaar Vervoer

Locatie Hillegersberg: tram 4 / bus 35 halte Burg.van Kempensingel, 5 minuten lopen.

Locatie Centrum:  tram 4 halte Claes de Vrieselaan, bus 32, 44 halte Claes de Vrieselaan,  metrostation Coolhaven ( 10 min lopen).


Aanmelding en Intake

Aanmelding kan via mail of telefonisch. Daarna wordt er contact met u gezocht, bij voorkeur telefonisch.
Na een aantal korte vragen die bedoeld zijn om een 1e indruk te krijgen van uw klachten wordt er een afspraak voor een intake gemaakt. Bij intake moet de verwijzing van de huisarts aanwezig zijn. Tevens dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.
Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. In dit gesprek wordt getracht een zo goed mogelijk beeld van uw klachten en omstandigheden te krijgen. Aan het eind van dit gesprek wordt samen met u bepaald of u in behandeling komt. Na intake kan een behandeling direct starten.  Bij start wordt een behandelplan opgesteld met het doel van de behandeling en de werkwijze. Bij aanvang van de behandeling, tussentijds en aan het eind worden middels een vragenlijst uw klachten gemeten. Dit is een verplichting van de zorgverzekeraars. ( Routine Outcome Monitoring)

Waarneming en Spoed

In geval van ziekte of vakantie wordt tijdens kantooruren door de collega’s van de Spreekkamer waargenomen.
De praktijk beschikt niet over een 24-uurs -/ crisisdienst. Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunt in geval van nood contact opnemen met de huisartsenpost van uw eigen huisarts.

LogosTeijn